Dierenbescherming


Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke maatschappij waarin mensen en dieren in harmonie met elkaar leven. Dieren behoren met respect te worden behandeld als zelfstandige wezens met gevoel en bewustzijn. Hun eigenwaarde staat voorop, los van de nutswaarde die ze voor mensen bezitten. Met een achterban van 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers zijn we de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren.

Het is onze missie om het welzijn van dieren zo optimaal mogelijk te bevorderen. We geloven dat werken aan dierenwelzijn niet alleen ten goede komt aan dieren, maar ook aan mensen en daarmee aan de maatschappij als geheel. Ons werk is in de volgende drie kerntaken opgesplitst:

Redden
In de ruim anderhalve eeuw dat de Dierenbescherming bestaat, heeft de noodhulp aan dieren altijd een sleutelrol vervuld. Onze dierenambulances vervoeren jaarlijks tienduizenden gewonde en zwervende dieren naar de asielen of naar een dierenarts wanneer medische hulp nodig is. Om dierenleed te voorkomen, zetten we in op preventieve dierenhulp, gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren bij de eigenaar wanneer de verzorging mis dreigt te gaan. Bij dierenmishandeling of -verwaarlozing wordt onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ingeschakeld.

Opvangen
In onze dierenasielen worden dieren opgevangen die op straat zijn aangetroffen, maar ook dieren die door omstandigheden niet meer door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Naast medische hulp, een dak boven hun hoofd, voeding en eventuele gedragstraining, kunnen ze rekenen op de liefdevolle verzorging van onze medewerkers en vrijwilligers. Voor alle dieren zoeken we een nieuw thuis, in de meeste gevallen lukt dat gelukkig heel snel.

Beschermen
We beschermen dieren niet alleen door ze te vervoeren en onderdak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem te geven. Onder de noemer ‘beïnvloeding’ proberen we het bedrijfsleven, overheid, politiek en andere maatschappelijke organisaties te bewegen om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. Met voorlichting, onder andere via social media en educatie creëren we bewustzijn en stimuleren we consumenten en huisdierbezitters om ook in het belang van het dier te handelen.

Het is de mix van deze drie werkterreinen die ons succesvol maakt als grootste dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. Daarnaast houden we ons bezig met lobbywerkzaamheden, helpen onze dierenbuddy's ouderen en zieken met de verzorging van hun dieren, zorgen onze dier sociaal medewerkers dat thuissituaties met dieren niet uit de hand lopen en nog veel meer. Om dit belangrijke werk te financieren, werven we giften bij particulieren en fondsen, én werken we samen met (maatschappelijke) partners, bedrijfsleven en gemeenten.