Deelnemersreglement


Deelnemersreglement

Deelnemers

 • Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Deelname van een kind < 16 jaar kan alleen wanneer deze te allen tijde begeleid wordt door een volwassene.
 • Deelnemer en/of zijn hond wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. Deelnemer verklaart dat hij en deelnemende hond voldoende gezond zijn om aan het Evenement deel te nemen.
 • Deelnemer dient zich te houden aan alle regels, instructies en voorschriften weergegeven in onderhavig Deelnemersreglement, op de website nl en/of gegeven op de dag van het Evenement door aanwezig medisch personeel en/of medewerkers van de Organisatie en/of de Dierenbescherming.
 • Deelnemer mag zich niet aanstootgevend of gevaar zettend gedragen of kleden.
 • Deelnemer mag geen afval op of rond het parcours weggooien, behalve in de daarvoor beschikbare prullenmanden.

Starttijden

 • Starttijden zullen variëren afhankelijk van het type hond dat deelneemt aan de run en van de aanmelding van de baas als zijnde snelle loper of wandelaar.
 • Deelnemer gaat van start in golven van 10 minuten tussen 10.00 uur en rond 16.30 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en de doorlooptijden. Er wordt gewerkt met strakke doorlooptijden (time slots) teneinde geen grote groepen honden tegelijk te laten starten. Veiligheid voor mens en dier staat voorop.  
 • De definitieve starttijden zullen via e-mail worden verzonden aan alle deelnemers van de Dog Fun Run 2020, ongeveer twee weken voorafgaand aan het Evenement.

Tijdens de Dog Fun Run

 • Het Evenement vindt, onder voorbehoud, plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020 op Stadslandgoed De Kemphaan te Almere.
 • De Organisatie vraagt dat alle deelnemers zich samen met hun supporters onthouden van roken tijdens het Evenement.
 • De Organisatie vraagt dat alle deelnemers en hun supporters geen agressief gedrag of beledigende taal vertonen jegens medewerkers van de Organisatie en/of vrijwilligers.
 • Deelnemer kan deelnemen aan het Evenement met zijn/haar hond omdat het parcours van het Evenement hierop speciaal is aangepast. Deelnemer dient de spelregels opgenomen in de Dog Fun Run Checklist (dogfunrun.nl) in acht te nemen. Omwille van de veiligheid van een ieder mag één volwassen persoon niet meer dan één hond begeleiden tijdens een parcours.
 • De Organisatie van het Evenement draagt er voor zorg dat er een EHBO-dienst aanwezig zal zijn op het Evenement.
 • Op het terrein van het Evenement zal ook een dierenarts en een dierenambulance aanwezig zijn. In geval van een ernstig noodgeval of ernstig zieke hond kan het echter zo zijn, dat u ofwel uw eigen dierenarts dient te raadplegen en/of dient te bezoeken, dan wel een dierenarts van de meest nabijgelegen Dierenartspraktijk. Contact- en adresgegevens van nabijgelegen Dierenartspraktijken zullen beschikbaar zijn bij de dierenartsentent op de dag van het Evenement.
 • Als Deelnemer, zijn/haar hond of een toeschouwer lichamelijk letsel oploopt dient Deelnemer hiervan altijd melding te maken bij de Organisatie.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om elke persoon of hond te verwijderen van het parcours dan wel van het Evenement, mocht deze de voor hem/haar geldende regels overtreden of worden beschouwd als een gevaar voor andere deelnemers, vrijwilligers, personeel van de Organisatie, honden, of toeschouwers.

Regels voor deelname honden

 • De Dog Fun Run is geschikt voor fitte en gezonde honden die het leuk vinden om mee te doen. Eigenaren van loopse teefjes vragen we om niet deel te nemen met hun hond.
 • Deelnemers zijn verplicht om alle uitwerpselen van hun hond netjes op te ruimen van het terrein waarop het Evenement plaatsvindt - neem daarom alsjeblieft poepzakjes mee op de dag van het Evenement!
 • Alle honden die zich op het terrein van het Evenement bevinden moeten te allen tijde aangelijnd zijn. Aan het parcours mogen de honden alleen aangelijnd deelnemen. Choke kettingen zijn verboden.
 • Iedere hond dient een halsband of tuigje te dragen met een leesbare tag met telefoonnummer (deze tag ontvang je bij aanmelding op de dag zelf).
 • De hond dient ingeënt te zijn. Honden met kennelhoest en puppy’s tot 3 maanden mogen niet mee doen.
 • De hond dient sociaal te zijn naar mensen en naar honden.
 • Er mag éen hond per Deelnemer meedoen.
 • In verband met de veiligheid van de honden is het Deelnemer niet toegestaan om zijn/haar hond te voorzien van (honden)kleding, mutsen of andersoortige attributen.
 • Positieve bemoediging, zoals op beloning gebaseerde aanmoediging, wordt geadviseerd om de hond door en/of langs het parcours te krijgen. Indien een hond van een Deelnemer of Deelnemer zelf problemen heeft met een obstakel, adviseren wij Deelnemer om dit obstakel te vermijden.
 • Het belangrijkste is dat honden en mensen genieten van het uitdagende parcours van het Evenement. Als een hond nerveus of gestrest raakt tijdens het parcours adviseren wij Deelnemer onmiddellijk te stoppen met het lopen van het parcours en behouden wij ons het recht voor om de betreffende hond van de baan te verwijderen.
 • We adviseren Deelnemer om zijn/haar hond de ochtendmaaltijd minstens twee uur voorafgaande aan het lopen van het parcours te geven, maar bij voorkeur pas daarna.
 • Deelnemers zijn verplicht met hun hond mee te doen met de warming-up voor de start van de run.